• Национален студентски център за информация и кариерно развитие
• Център за компютърни изкуства и съвременни медии в образованието
• Международен център за програми и проекти в областта на образованието, науката и културата

Новият уеб сайт и новият BG домейн на СОКИ е онлайн. Благодарение на екипа на разработчиците, включващи колегите на СОКИ Росен Петков, Валентин Милев, Боряна Савова и Иван-Асен Оведенски и новия сървър (хардуер) и софтуер, внедрени в СОКИ, https://scas.bg сега е по-бързо и с актуален дизайн. Някои функции все още се нуждаят от изглаждане, всички предложения са добре дошли в info@scas.bg. Бившият сайт scas.acad.bg и електронната поща все още работят.

Студентски организации, желаещи да развиват свои собствени информационни / уеб ресурси (за не стопански дейности), могат да получат безплатна консултация от Националния студентски информационен и кариерен център , един от центровете на СОКИ в Национален студентски дом в София.

https://scas.bg

„Компютърно пространство“ 2018, 25-27.10, Център за култура и дебат „Червената къща“ и Централен военен клуб, подробна програма и регистрация на computerspace.org .

Site Statistics