• Национален студентски център за информация и кариерно развитие
• Център за компютърни изкуства и съвременни медии в образованието
• Международен център за програми и проекти в областта на образованието, науката и културата

Към края сме на проектът Включващо обучение с помощта на видео при работа с млади хора (InDVT) , inclusivevideo.org.
Проектът включва следните основни резултати:
• Разработване на методология свързана с включващите дигитални видеа ( обучителни материали как да използваш дигиталното видео за включващи цели) и разработване на „Система за управление на знания“ с обучитлени модули и примери/инструменти за включващи дигитални видеа.
• Семинар за подобряване на уменията
• Дейности свързани с разпространяването
Основна цел на проекта е да подобри познанията на младежките работници и обучители в областта на използването на дигиталното видео при включващо обучение, подходящо за младежи, чрез разработка на образователни материали и обмяна на опит.

СОКИ е партньор по проекта LIKE- равенство между половете. Целта на проекта е да обучи и повиши вниманието на разработчици и обучители в областта на цифровите медии. Проектът цели да подкрепи мениджърите на дигитални (цифрови) медии в усилията им да насърчават равенството между половете, в материалите публикувани в медиите. Проектът има следните резултати: модул за обучение, образователна игра, филм за фокусиране на вниманието върху проблема, модул съгласно ECVET.

Site Statistics