СТУДЕНТСКО ОБЩЕСТВО ЗА КОМПЮТЪРНО ИЗКУСТВО /СОКИ/ – България е национална, нестопанска, неправителствена организация. СОКИ развива и поддържа два центъра:

Национален студентски център за информация и кариерно развитие  – мрежа от младежки информационни центрове. Центърът се занимава с организиране на образователни курсове, семинари и конференции, доставя безплатна информация за възможности за обучение, курсове, екскурзии, европейски институции и програми, възможности за финансиране.

Център за компютърни изкуства и съвременни медии в образованието – представя младежки и студентски проекти в сферата на компютърната анимация, мултимедията, електронната и компютърната музика, уеб дизайна; организира образователни курсове, семинари, конференции и форуми в сферата на съвременните медии, компютърните изкуства и комуникациите.

Освен това СОКИ е член и съосновател на Националния младежки съвет на България; партньор на всички институции занимаващи се с младежта; член на Forum of Associations for International Relations (FAIR); асоцииран член на International Society for Electronic Arts (ISEA); съосновател и управител на Балканска информационна мрежа. Основател и председател на СОКИ: Росен Петков

КАКВИ СА НАШИТЕ СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ?

• Съвременни медии и компютърни изкуства;
• Обмен на младежка информация;
• Организиране и управление на младежки проекти;
• Професионално обучение и кариерно развитие;
• Електронно обучение и електронно консултиране;
• ИКТ и съвременни медии;

КАКВО СМЕ НАПРАВИЛИ ДО МОМЕНТА?

Повече от 120 проекта завършени до момента, с подкрепата на програма „Леонардо да Винчи“, програма „Младеж“, програма “ФАР”, програма “Култура 2000”, Съвета на Европа, Европейската културна фондация, Европейската младежка фондация и др.

SCAS Photo
SCAS Photo