Новият сайт на СОКИ.

Новият уеб сайт и новият BG домейн на СОКИ е онлайн. Благодарение на екипа на разработчиците, включващи колегите на СОКИ Росен Петков, Валентин Милев, Боряна Савова и Иван-Асен Оведенски и новия сървър (хардуер) и софтуер, внедрени в СОКИ, https://scas.bg сега е по-бързо и с актуален дизайн. Някои функции все още се нуждаят от изглаждане, всички предложения са добре дошли в info@scas.bg. Бившият сайт scas.acad.bg и електронната поща все още работят.

Студентски организации, желаещи да развиват свои собствени информационни / уеб ресурси (за не стопански дейности), могат да получат безплатна консултация от Националния студентски информационен и кариерен център , един от центровете на СОКИ в Национален студентски дом в София.

https://scas.bg