LIKE- равенство между половете

СОКИ е партньор по проекта LIKE- равенство между половете. Целта на проекта е да обучи и повиши вниманието на разработчици и обучители в областта на цифровите медии. Проектът цели да подкрепи мениджърите на дигитални (цифрови) медии в усилията им да насърчават равенството между половете, в материалите публикувани в медиите. Проектът има следните резултати: модул за обучение, образователна игра, филм за фокусиране на вниманието върху проблема, модул съгласно ECVET.