InDVT

Към края сме на проектът Включващо обучение с помощта на видео при работа с млади хора (InDVT) , inclusivevideo.org.
Проектът включва следните основни резултати:
• Разработване на методология свързана с включващите дигитални видеа ( обучителни материали как да използваш дигиталното видео за включващи цели) и разработване на „Система за управление на знания“ с обучитлени модули и примери/инструменти за включващи дигитални видеа.
• Семинар за подобряване на уменията
• Дейности свързани с разпространяването
Основна цел на проекта е да подобри познанията на младежките работници и обучители в областта на използването на дигиталното видео при включващо обучение, подходящо за младежи, чрез разработка на образователни материали и обмяна на опит.