Проектът InDVT

03.04.2017
Проектът InDVT цели да разработи методология, учебни материали и инструменти за включващо обучение чрез дигитално видео и за целите на извънучилищното обучение на млади хора. Дигиталните видео филми могат да се използват при работа с разнородна група обучаеми младежи. През следващите месеци ще бъдат публикувани някои интересни резултати.