Нови тенденции в кариерното консултиране

Семинар

Нови тенденции в кариерното консултиране

22 юни 2015

Национален студентски дом при МОН, зала „Галерия“

пл. „Народно събрание“ 10, София 1000, България

 

Цел: Семинарът ще представи новите подходи при кариерното консултиране като например, методи за самоориентиране, използване на социалните мрежи и мобилните комуникации за търсене на работа, онлайн алумни асоциации, участието в проекти като метод за самоориентиране и др.

Организатори: Национален студентски дом при МОН, Студентско общество за компютърно изкуство и Национален студентски център за информация и кариерно развитие

Контекст: Семинарът е посветен на новата и неизследвана тенденция при кариерното консултиране, която може да се обобщи с фразата: „От кариерно консултиране към самоориентиране“. В наши дни форматът на кариерното консултиране бързо се променя. Младите хора все по-често намират необходимата им информация за работа в интернет, допитват се за съвет до връстниците си или до по-опитни от тях посредством социални мрежи, портали за работа, дискусионни форуми или други онлайн източници. Традиционното кариерно консултиране лице в лице в младежките кариерни центрове все повече се променя към самоориентиране. Тук идва въпросът до каква степен кариерните консултанти в наши дни са запознати с аспектите на съвременната медийна грамотност. Умения като оценяване на информацията, валидиране на ресурсите, интелигентно търсене, умения за бързо четене и ориентиране в информацията и др. стават особено важни при кариерното ориентиране. Тези умения са важни за младите хора, за да могат те успешно да работят и да се ориентират в интернет пространството. Следователно, кариерните консултанти трябва да могат да съветват и обучават младежите по медийна грамотност. Това променя характера на процеса по кариерно консултиране – от традиционно кариерно консултиране към съвременна медийна грамотност.