Образоването на младежите за СПИН превенцията става все по-важно за намаляването на инфектираните.

 

Чрез осигуряване на основни знания по темата, помагаме на деца и тийнейджъри сами да се защитят от инфекцията

 

Придобиването на знания и умения насърчава младежите да странят от поведение носещо риск към инфектиране. Също спомага за премахване на дискриминацията, играеща важна роля в превенцията.

 

Семейство, приятели, връстници и медиите имат влияние върху младежите, затова е важно те да предават точна и образователна информация за СПИН и превенцията от него.