Качени са три игри на тема "Превенция от СПИН". Предназначени са за обучение на тийнейджъри и деца. Игрите могат да бъдат използвани по време на обучение в младежки обмени, уъркшопи и обучителни курсове. Отворете менютата отляво, за да ги играете.