Младежката работа играе важна роля в процеса на ХИВ/СПИН образованието и превенцията на деца и тийнейджъри от заразяване. Чрез неформално обучение това образование може да достигне до деца, които не ходят на училище, младежи, родители и различни общности.

 

Активно учене и използване на ИКТ

Важни елементи за превенцията са иновативните технологии, имплементирани в младежката работа и неформалното обучение.

Пасивното обучение не може да предостави адекватно образование по темата ХИВ/СПИН, за разлика от активното. Друго важно предимство на активното обучение е, че може да направи процеса на обучение забавен и атрактивен чрез игри и куизове.

 

Въвеждането на иновативни образователни подходи в процеса на обучение насърчава малките деца и тийнейджърите да развият своите умения и знания за ефективна и навременна превенция. ИКТ и електронното обучение се използват успешно като начини за интерактивно обучение и дискусии по целия свят.