Какво е ХИВ/СПИН?

ХИВ - накратко "човешки имуннодефицитен вирус", СПИН - накратко "синдромът на придобитата имунна недостатъчност", напреднал стадий на ХИВ инфекцията. При СПИН вирусът е прогресирал и води до загуба на бели кръвни клетки или рак и отслабване на имунната система. ХИВ сам по себе си не е болест, но води до отслабване на имунната система, довеждащо до СПИН.


Времето за което ХИВ прогресира в СПИН зависи от много фактори, различни за всеки човек - здраве, кога е открит вирусът, лечение и всички избори свързани със здравето ни.

Няма лек за ХИВ/СПИН, но има лечения забавящи ефекта на вируса. Има лечения спомагащи за премахването на част от ефектите на СПИН, но не ХИВ. Ранното откриване би дало повече възможности за лечение. В днешно време има лекарства позволяващи на човек да живее с ХИВ.

 

Превенция на ХИВ/СПИН

Има 3начина по които ХИВ може да бъде разпространен: заразяване по полов път, кръвна трансфузия или майка към дете. Затова превенцията на ХИВ е свързана с превенцията на тези 3начина.

Успешен метод за превенция от ХИВ/СПИН трябва да е комбинация от безопасно поведение, премахване на уязвимостта към предаване, запознаване с начини за превенция и социални норми, спомагащи за намаляването на риска от разпространение.

Методите за превенция от ХИВ/СПИН трябва да е не само насърчаване към опознаване на ХИВ и разпространението му, но и насърчаване на равенство между половете както и създаване на програми свързани с ХИВ превенцията.

 

Начини за превенция на ХИВ/СПИН при заразяването чрез полов акт:

- Въздържане

- Being faithful

- Използване на кондоми

- По-малко секс партньори

 

Начини за превенция на ХИВ/СПИН при заразяването чрез кръвна трансфизуя:

Най-разпространеното предаване след половия акт.

- Използване на предпазни средства

- Изхвърляното на игли и други остри инструменти

- Стерилност при кръвопреливане

 

Начини за превенция на ХИВ/СПИН при заразяването от майка към дете:

Превенцията включва:

- Намаляване на ХИВ инфекцията при жените

- Предотвратяване на непредвидена бременност при жени с ХИВ

- Предоставяне на грижи и лечение към жени живеещи с ХИВ и техните семейства

- Изследване при бременните жени

 

Борба с дискриминацията

Дискриминацията и стигмата често са проблеми на хората живеещи с ХИВ/СПИН. Стигмата възпрепятства заразените о ХИВ да се борят с инфекцията и е препядствие за борбата с СПИН епидемията като цяло. ХИВ/СПИН стигмата може да възпира някои хора от тестване за ХИВ.

Стигмата най-често се изразява в уволнения, изгонване на хора от домовете им, отхвърлянето от семейството и приятелите им.

 

Живот с ХИВ

Заразяването с ХИВ може да звучи като края на живота ти. Но много изследвания наскоро показват развитието на лечението. Няма лечение от ХИВ/СПИН но има начини за отслабването на инфекцията. ХИВ-позитивните могат да живеят спокоен и дълъг живот.

 

Какво да правим ако разберем, че сме ХИВ-позитивни?

Първо трябва да посетите доктор, запознат с тази инфекция.Единствено лекари могат да дадат правилния съвет за лечение. Следващата стъпка може да бъде посещаването на "програми за асистенция на пациенти", където можете да получите лекарства. Също може да участвате в Support група и да обсъждате болестта с други диагнозирани. Също не забравяйте да говорите със семейството си за това. Те също трябва да знаят, както и могат да ви окажат помощ.

 

Какво можем да направии за човек диагнозиран с ХИВ/СПИН?

Въпреки това, че няма лек за ХИВ или СПИН има лечения и терапии спомагащи на ХИВ-позитивните да водят дълъг и спокоен живот. Сами можете да изберете дали да започнете лечението или не, защото често има странични ефекти намирани за непосилни от някои хора. Преди започването на лечение или терапия трябва да се посъветвате с лекар. Видове лечение:

- Antiretroviral drug treatment – these keep the amount of HIV in the body low (more than 20 approved antiretroviral drugs exist)

- Combination therapy – taking more than one antiretroviral drugs at a time